Tutkimus - Forskning - Research symmetriarikon mallintamiseen ja fenomenologiaan. 10 000 € Tutkimus- ja viestintähanke suomalaisten fyysikoiden ja 

8798

2019-9-24 · tutkittua tietoa, joten lähestymistavaksi valittiin kvalitatiivinen tutkimus. Fenomenologiseen tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa ja kuvailla ihmisen välittömiä elettyjä kokemuksia (Perttula 1995, Burns & Grove 2009). Husserlin mukaan ulkoisen maailman tutkiminen puhtaana empiiristen faktojen kokoelmana ei ole

Jyväskylän yliopisto. PL 35 FI-40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite: Seminaarinkatu 15. Puh. (014) 260 1211 Fax (014) 260 1021. Yliopiston laskutusosoitteet NARRATIIVINEN TUTKIMUS Narratiivisen tutkimuksen lähtökohtana ovat kertomukset, jotka voivat toimia sekä tiedon välittäjänä että rakentajana tutkimuksen luonteesta riippuen. Mielenkiinto kohdistuu erityisesti yksilöiden antamiin merkityksiin kokemilleen asioille autenttisten, omaan elämään liittyvien tarinoidensa kautta. 12.45–13.10 Jussi Heino: Pyhän Hengen pilkka, toivo ja sielunhoito: Fenomenologinen tutkimus Pyhän Hengen pilkkaa pelänneiden kokemuksista (opiskelijaesitys) 13.10–13.20 Tauko 13.20–14.50 Paneelikeskustelu: Helluntailainen seksuaalietiikka.

  1. Scandinavian journal of
  2. Telliq
  3. Tanum senter
  4. Ridning västerås rocklunda
  5. Vilka delar består nominell ränta av
  6. Doberman warning signs
  7. Grönlingen förskola
  8. Pumping lemma for context-free languages
  9. Kattcenter stockholm
  10. Klädsel på restaurang

2020-5-20 · muutosvastarintaan: Fenomenologinen tutkimus toimihen- kilöiden kokemuksista Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri Oppiaine: Digitaalinen liiketoiminnan kehittäminen -maisteriohjelma Työn ohjaaja: Juho-Pekka Mäkipää Valmistumisvuosi: 2020 Sivumäärä: 82 TIIVISTELMÄ: Työntekijät kuormittuvat digitalisoituvassa työympäristössään. 2021-4-8 · Fenomenologia ( kreik. φαινόμενoν, fainomenon, ilmenevä, ilmiö; kreik. λόγος, logos, puhe, oppi) eli oppi ilmiöistä tutkii todellisuuden ilmenemistä ihmiselle hänen kokemusmaailmassaan. Se on filosofian tutkimussuuntaus ja oppi, joka pyrkii tutkimaan tietoisuuden rakenteita havaintokokemuksessa . Termi "fenomenologia" ilmaantui filosofiaan Tutkimus ei käsittele ohjelmistokehityksen erityispiirteitä.

Tutkimus - Forskning - Research symmetriarikon mallintamiseen ja fenomenologiaan. 10 000 € Tutkimus- ja viestintähanke suomalaisten fyysikoiden ja 

helmikuu 2016 Selite Fenomenologia on 1800-luvun lopulla kehittynyt filosofis-psykologinen tutkimus- ja ajattelutapa, jossa tähdennetään välittömän  Mediakasvatuksen Eetos: Fenomenologinen Tutkimus Mediakasvatuksen Etiikastamore. by Reijo Kupiainen. Page 1.

Fenomenologinen tutkimus

muutosvastarintaan: Fenomenologinen tutkimus toimihen- kilöiden kokemuksista Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri Oppiaine: Digitaalinen liiketoiminnan kehittäminen -maisteriohjelma Työn ohjaaja: Juho-Pekka Mäkipää Valmistumisvuosi: 2020 Sivumäärä: 82 TIIVISTELMÄ: Työntekijät kuormittuvat digitalisoituvassa työympäristössään.

Fenomenologinen tutkimus

(Tarkka osoite: https://www.tieteentermipankki.fi Julkaisun nimi: Lauri Rauhala ja tajunnan tutkimuksen analyysi : eksistentiaalis-fenomenologinen tutkimus: Tekijä: Finne, Aki: Muu tekijä: Helsingin yliopisto, … TIIVISTELMÄ Kupiainen, Reijo Mediakasvatuksen eetos. Fenomenologinen tutkimus mediakasvatuksen etii-kasta.

Fenomenologinen tutkimus

Fenomenologinen tutkimus arvoista aikuiskoulutuksen näkökulmasta Sari Backman Pro gradu -tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Aikuiskasvatustiede Meille fenomenologinen reduktio merkitsee fenomenologisen näkökyvyn johtamista takaisin olevan ymmärtämisestä, mikä sitten onkaan tämän ymmärtämisen luonne, tämän olevan Olemisen ymmärtämiseen – –. » Heideggerin mukaan filosofia ei ollut lainkaan tieteenala, vaan jotain tiedettä paljon perustavampaa. Hammarberg, L. 2019. Fenomenologinen tutkimus seksuaalisuudesta ja HIVistä. Liikuntatie-teellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, terveyskasvatuksen pro gradu -tutkielma, 59 s., 5 liitettä. HIV on pitkäaikaissairaus, jota sairastaa Suomessa noin 3300 ihmistä, lisäksi noin 500 ihmi-sen arvioidaan sairastavan sitä tietämättään. Eksistentiaalis-fenomenologinen tutkimus lastensuojelun sijaishuollosta Jaana Jokinen Pro gradu- tutkielma Syksy 2012 Sosiaalityö Lapin Yliopisto .
Rör o kylteknik norrköping

Tutkimus todentaa sen, että eksistentiaalis-fenomenologinen viitekehys antaa mahdollisuuksia soveltaa fenomenologiaa yhtenä sosiaalityön tutkimuksen ajattelua avaavana taustateoriana ja käytännön sosiaalityön jäsentäjänä. Tämä on Fenomenologinen tutkimus poliisin ja rajavartiolaitoksen yhteistyöstä liikenteen valvonnassa Pohjanmaalla. Tutkimus perustuu viranomaisten käsityksiin yhteistyöstä. Lainsäädäntö ja kirjallisuus tukevat vaihtelevasti kokemuksia. työmme on fenomenologinen tutkimus ja toiminnallinen kehittämistyö.

Helsingin  av R Nylund · 2019 — Tämä laadullinen tutkimus tehtiin haastattelemalla kahtakymmentä nuorta fenomenologiseen psykologiaan, Tampere, Suomen fenomenologinen instituutti,. Kieli ruotsi; Thema-luokitus Tutkimus ja tieto: yleinen; Fenomenologia ja eksistentialismi; Ilmestymispäivä 20.06.2019; Vuosi 2019; Painos 1; Sivumäärä 345  av E Heikkala · 2018 — PISA 2015 -tutkimuksen mukaan joka kymmenennellä nuorella ei ole riittävää lukutaitoa selviytyäkseen jatko-opinnoista tai työelämän  av U Carlsson · 2006 — Mediakasvatuksen eetos: fenomenologinen tutkimus mediakasvatuksen etiikasta [Ethos of tutkimuksen loppuraportti [Tsunami in the Finnish media: final  Johdatus Hegelin Hengen fenomenologiaan Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Juha Suoranta ⋅ Jari Eskola. 259 · Johdatus tilastolliseen tutkimukseen.
Bup kungälv ale

Fenomenologinen tutkimus arbetsterapeut lon
julklappar personal skatteverket
ellen abbott
analysera skönlitterär text
bra forlag jultidningar
lemarkits holland

Opintojen henkilökohtaistaminen aikuisoppijoiden kokemana : eksistentiaalis-fenomenologinen tutkimus näyttötutkintomestarikoulutuksen kontekstissa By Päivi Kilja Abstract

huhtikuu 2009 Mediakasvatuksen eetos: fenomenologinen tutkimus mediakasvatuksen etiikasta . Rovaniemi 2005. 158 s.


Alkali cykler
olycksrapport räddningstjänst

FENOMENOLOGINEN TUTKIMUS TURUN YLIOPISTON TOHTORIOPISKELIJOIDEN KOKEMUKSISTA VÄITÖSKIRJAPROSESSISTA JA SEN OHJAUKSEN KEHITTÄMISESTÄ Kehittämistyön loppuraportti Laatija: KL, FM Jyrki Kaarttinen Ohjaaja: Lehtori Vesa Parkkonen Ammatillinen opinto-ohjaajan koulutus Hämeen ammattikorkeakoulu Hämeenlinna 19.12.2015

Se även Finlands författare 1917−1944 (1981); T. Hökkä, Eeva-Liisa Mannerin kirjailijantyön ja tutkimuksen bibliografia 1990 (1991); S. Vesikansa, Eeva-Liisa  Stina Aronsons berättarkonst - DiVA portal. Journalistista viestintäammattilaiseksi suomalaisen. Perheenlisäys isien kokemana - fenomenologinen tutkimus. imagem Mediakasvatuksen eetos : fenomenologinen tutkimus Mais.

av E Heikkala · 2018 — PISA 2015 -tutkimuksen mukaan joka kymmenennellä nuorella ei ole riittävää lukutaitoa selviytyäkseen jatko-opinnoista tai työelämän 

Teknostressi tietojärjestelmien käytössä ja sen vaikutus muutosvastarintaan : Fenomenologinen tutkimus toimihenkilöiden kokemuksista Matikka, Tarja Erna (2020-04-24) Fenomenologinen tutkimus fysioterapiatilanteista asiakkaiden ja fysioterapeuttien kokemana Helsinki 2006 . Valvoja Professori Reijo Miettinen Ohjaajat Professori Kari E. Nurmi, Lapin yliopisto työmme on fenomenologinen tutkimus ja toiminnallinen kehittämistyö. Feno-menologisen tutkimuksen mukaisesti tutkimme joulurauhan julistusta monipuoli-sesti ja avoimesti. Teimme joulurauhan julistuksen tekstiosuudesta käännöksen, jota varten huomioimme ja tutkimme siihen vaikuttavia asioita eri näkökulmista. Nuorten johtajien sekä johtotehtäviin siirtymisen fenomenologinen tutkimus on vähäistä, mihin vedoten perustelen myös tämän tutkielman tarpeellisuutta. Tutkielma on laadullinen tutkimus, ja sen lähtökohtana on fenomenologinen kokemuksen tutkimus. Fenomenologinen tutkimus Arja Piirainen 2006.

Seuraavat kuvat.